Tâm Đức là nhà phân phối độc quyền sản phẩm
trên thị trường Việt Nam

Nitrat (N03) là lượng chất đạm hiện diện trong cây trồng, sử dụng lượng Nitrat vừa đủ, nếu dư lượng Nitrat trong mô thực vật vượt quá ngưỡng an toàn được xem như một độc tố. Video dưới đây cho ta thấy hiểm họa từ thực phậm chứa Nitrat: Theo VTC.vn Nguồn: http://vtc.vn/hiem-hoa-khon-luong-tu-rau-ban.594.561645.htm

Read More